Dolores Pendelleuchte smoked 22cm schwarz

199.00 EUR